Inauguracja Programu "Zeroemisyjna Polska" oraz Prezentacja optymalizatora zużycia energii elektrycznej WATT Optimizer Analytics

By
Michał Jaskowiak
February 28, 2024
min read

16 maja 2024 roku w Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk KEZO odbyło się wyjątkowe wydarzenie – inauguracja programu "Zeroemisyjna Polska" oraz prezentacja najnowszych urządzeń WATT Optimizer Analytics. Organizatorem wydarzenia była Ecnology Group S.A., spółka akcyjna specjalizująca się w nowoczesnych technologiach energetycznych.

Program "Zeroemisyjna Polska" – Innowacje dla Społeczeństwa i Przedsiębiorców

Program "Zeroemisyjna Polska" to innowacyjna inicjatywa skierowana zarówno do społeczeństwa, jak i przedsiębiorców. Jego celem jest promowanie nowoczesnych technologii energetycznych, wsparcie działań na rzecz redukcji emisji CO2 oraz efektywna ekonomicznie optymalizacja zużycia energii. Realizowany przez Ecnology Group S.A., program ma na celu wprowadzenie realnych zmian w zarządzaniu energią i ochronie środowiska, jednocześnie wspierając rozwój biznesu i nauki.

Cele Programu

Program "Zeroemisyjna Polska" skupia się na kilku kluczowych obszarach:

  1. Optymalizacja Zużycia Energii: Program promuje technologię optymalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez poprawę parametrów prądu. Implementowane są urządzenia takie jak Smart Optimizer ECOD Analytics oraz Watt Optimizer ECOD Analytics, które pomagają zmniejszyć zużycie energii oraz obniżyć koszty operacyjne.
  2. Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii (OZE): Program wspiera produkcję energii z odnawialnych źródeł, takich jak słońce i wiatr. Planowana jest ścisła współpraca z producentami i dystrybutorami technologii OZE, co umożliwi szerokie wdrożenie innowacyjnych rozwiązań energetycznych w Polsce.
  3. Wsparcie Medialne i Edukacyjne: Ecnology Group S.A. oferuje wsparcie poprzez publikacje w mediach tradycyjnych i internetowych, oparte na własnej liście ratingowej rejestrującej oszczędności energetyczne (kWh/MWh), unikniętą emisję CO2 oraz oszczędności finansowe.

Mechanizm Popularyzacji

Popularyzacja osiągnięć programu będzie realizowana poprzez aktualizowane na bieżąco listy ratingowe, z kwartalnymi podsumowaniem wyników publikowanych w mediach. Program zakłada unikalne na skalę światową działanie w zakresie rejestracji oszczędności energetycznych oraz unikniętego śladu węglowego z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru (blockchain). Dzięki opatentowanej technologii Smart Optimizer dane te będą mogły być przekładane na wymierne wartości certyfikatów unikniętej emisji CO2.

Rejestracja Danych

Technologia rozproszonego zapisu będzie rejestrowała dane dotyczące zaoszczędzonych kWh, wytworzonych kWh oraz unikniętej emisji CO2 wyrażonej w kg/tonach. Dane te będą wizualizowane za pomocą platformy webowej oraz mobilnej, a ich indywidualne zapisy będą udostępniane zgodnie z wolą klienta. Całkowita suma osiągniętych oszczędności będzie publikowana w ramach "Zeroemisyjnej Polski".

Prezentacja Urządzeń WATT Optimizer Analytics

Podczas inauguracji przedstawiciele Ecnology Group S.A. zaprezentowali najnowsze urządzenia WATT Optimizer ECOD Analytics. Te innowacyjne rozwiązania mają potencjał zmienić oblicze rynku energetycznego. Dzięki zaawansowanej analizie danych, urządzenia te pomagają klientom znacząco obniżyć zużycie energii oraz zredukować koszty operacyjne.

Reportaż i Networking

Wydarzenie zgromadziło około 60 przedstawicieli środowisk naukowych oraz biznesowych z branży energetycznej , co stworzyło kameralną, ale jednocześnie owocną atmosferę sprzyjającą networkingowi. Goście mieli okazję nawiązać wartościowe kontakty, dzielić się doświadczeniami oraz dyskutować na temat przyszłości energetyki w Polsce.

Inauguracja przyciągnęła również uwagę mediów – obecna była telewizja oraz przedstawiciele prasy. 

Zapraszamy do zapoznania się z reportażem TVP World z konferencji "Zeroemisyjna Polska":

Współpraca z KEZO

Ecnology Group S.A. współpracuje z Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk KEZO. Współpraca ta obejmuje realizację innowacyjnych projektów badawczych, które mają na celu rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii energetycznych.

Podsumowanie

Inauguracja programu "Zeroemisyjna Polska" to dopiero początek ambitnych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej i ochrony środowiska. Zachęcamy do śledzenia naszych dalszych wydarzeń i inicjatyw, które będą miały realny wpływ na przyszłość energetyczną Polski. Razem możemy zmienić oblicze energetyki i przyczynić się do stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości.

Zapraszamy do udziału w programie "Zeroemisyjna Polska" i wspólnego działania na rzecz przyszłości naszej planety. Dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy osiągnąć znaczące redukcje emisji CO2 i przyczynić się do budowy bardziej zrównoważonego świata.