Opis działalności spółki

Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect, zarządzanym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA w Warszawie, w 2011 roku. Do końca 2023 roku prowadziła działalność pod marką ACARTUS S.A., świadcząc usługi gospodarcze za pośrednictwem sieci biur rachunkowych z główną siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju oraz filiami w Raciborzu i Gdyni. Podstawowym zakresem działalności było świadczenie usług księgowych, w tym zarządzanie kadrami, płacami oraz doradztwo podatkowe.

    W trzecim kwartale 2023 roku spółka rozpoczęła proces wyboru opcji strategicznych, mających na celu wzrost wartości firmy poprzez zaangażowanie się w projekt biznesowy o dużym potencjale rynkowym. Proces transformacji został zainicjowany przez zawarcie Umowy Inwestycyjnej z firmą Ecnology sp. z o.o. w dniu 21 września 2023 roku, który zakończył się w lutym 2024 roku.

    W wyniku tej transformacji, spółka zmieniła swój podstawowy zakres działalności, stając się częścią grupy produkcyjno-dystrybucyjnej pod nową nazwą Ecnology Group S.A. W ramach dostosowania się do nadchodzących zmian na rynku usług księgowych, spółka skoncentruje się na strategicznym doradztwie ekonomicznym i prawnym w obszarze nowej ekonomii, opartej na technologii blockchain, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii nowej energii.