Najczystsza zielona energia to ta, której nie trzeba wyprodukować!

O nas

Ecnology Group Spółka Akcyjna jest firmą technologiczną z branży energetycznej, jest częścią grupy produkcyjno-dystrybucyjnej, która posiada własne opatentowane, unikalne w skali światowej rozwiązania technologiczne. Jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń Smart Optimizer ECOD oraz Watt Optimizer Analytics na obszarze Polski.

Nasz cel na polskim rynku to budowa struktur dystrybucji produktów poprzez współpracę z podmiotami, które posiadają silną pozycję w poszczególnych segmentach rynku dystrybucji energii oraz produktów związanych z odnawialnymi źródłami energii w obszarze B2B, oraz przyszłościowo w obszarze B2C.

Budowa dystrybucji produktów o unikalnych walorach technologicznych i użytkowych w skali światowej stanowi ogromne wyzwanie, którego realizację postanowiliśmy osiągnąć poprzez zaistnienie na rynku kapitałowym NewConnect. Realizacja tego procesu zakończyła się w lutym 2024 roku.

Nasze cele i działania

Nasz produkt to przetestowane w warunkach rzeczywistych i wdrożone przemysłowo rozwiązania odpowiadające na zapotrzebowania konsumentów energii elektrycznej w zakresie energooszczędności, redukcji śladu węglowego, oraz wypełniania zobowiązań  zawartych w pakiecie klimatycznym Unii Europejskiej "Fir For 55".

Strategia wejścia na rynek poprzez spółkę notowaną na NewConnect opiera się na realizowaniu przez spółkę wymogów transparentności w zakresie publikacji informacji o wdrożeniach technologii, które stanowią zweryfikowane źródło wiedzy konsumentów oraz inwestorów giełdowych.

Realizowany model biznesowy jest kluczowy dla sukcesu, ponieważ umożliwia ekspansję naszej firmy na nowe rynki. Wypracowane na polskim rynku modele w zakresie dystrybucji produktów oraz opracowane i wdrożone produkty finansowania sprzedaży zostaną udostępnione spółkom, które odgrywają analogiczną rolę na hermetycznych rynkach energetycznych krajów w Unii Europejskiej.

Przekazanie know-how, wraz z prawem do wyłącznej dystrybucji, będzie realizowane w zamian za akwizycję pakietów kontrolnych w spółkach działających na tych rynkach.