ECNOLOGY – POLSKA MARKA OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNEJ

By
Michał Jaskowiak
February 28, 2024
min read

ECNOLOGY – POLSKA MARKA OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNEJ

REDUKCJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH TO KONIECZNOŚĆ

Aby przeciwdziałać zmianie klimatu, Parlament Europejski przyjął europejskie prawo klimatyczne, podnoszące do 2030 r. cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do co najmniej 55% (z obecnie planowanych 40%) oraz do 2050 r. ustanawiające osiągnięcie neutralności klimatycznej jako prawnie wiążący cel. Prawo klimatyczne jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu – mapy drogowej UE w kierunku neutralności klimatycznej. Zmniejszenie zużycia energii i rozwój czystszych źródeł energii są kluczowe dla osiągnięcia unijnych celów klimatycznych. Świat boryka się z kryzysem klimatycznym, a konsumenci oczekują realnych działań. Jak wynika z raportu, aż 52% niemieckich badanych przyznaje, że nie ufa firmom w ich szczerość w temacie wpływu na środowisko. Podobnie sytuacja wygląda w Stanach Zjednoczonych – tam aż 60% konsumentów uważa, że wiele firm tylko sprawia wrażenie zrównoważonych. Klienci coraz lepiej rozumieją ideę zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie – częściej zwracają uwagę na to, w jaki sposób są one realizowane przez marki, po których produkty i usługi sięgają. Zrównoważony rozwój to nie pustosłowie czy chwyt marketingowy, ale ważny element funkcjonowania firm. Konsumenci oczekują transparentności, komunikowania praktyk i wykazywania mierzalnego wpływu.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I NOWE TECHNOLOGIE

Firmy stają przed koniecznością regularnego analizowania swoich działań i wykazywania, że osiągają istotny, a co najważniejsze, mierzalny postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Zachęcanie konsumentów, dawanie im poczucia celu i uświadamianie im, że wspólne wysiłki mogą wpłynąć na dobrostan planety, wzmacnia też i lojalność wobec marki. A to robi miejsce dla innowacji. Te firmy, które to zrozumieją, zyskają.  Dobrym przykładem tego rozumienia jest Ecnology Group S.A., notowana na rynku NewConnect (przed przejęciem Acartus S.A.) ze swoją chronioną patentowo technologią, niejako modelowo odpowiada na takie zapotrzebowanie rynku. Jej produkty optymalizujące zużycie energii elektrycznej stanowią idealną propozycję nie tylko dla budowania świadomości proekologicznej swoich klientów, ale też zapewniają im czynny, mierzalny wkład w ograniczanie emisji CO2 do atmosfery. Co nie mniej ważne, obniżają jednocześnie rachunki za prąd o 8-12%. Ecnology proponuje innowacyjne podejście do regulacji napięcia w wewnętrznej sieci konsumentów energii, które uwzględnia sprzeczność interesów dostawców energii elektrycznej i odbiorców końcowych. Dostawcy energii mają tendencję do zawyżania napięcia, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sieci energetycznych. Z drugiej strony, dla odbiorców końcowych, zawyżone napięcie prowadzi do dodatkowych kosztów finansowych w postaci wyższych rachunków za prąd oraz skróconej żywotności urządzeń elektrycznych. Sztuka to osiągnąć równowagę między potrzebami obu stron, jednocześnie wspierając zrównoważony rozwój energetyczny.

URZĄDZENIA ECNOLOGY  – EFEKTYWNA REDUKCJA ŚLADU WĘGLOWEGO

Dyrektywa CSRD z grudnia 2022 roku nakłada obowiązek corocznych raportów niefinansowych począwszy od 2025 roku (za rok 2024) dla szerokiej grupy firm. W ramach raportów niefinansowych, jednym z elementów jest ujawnienie informacji dotyczących śladu węglowego firmy oraz przede wszystkim poziomu jego redukcji. Opracowany system zawierający bazy danych pozyskanych na temat wartości oszczędności to wiarygodne źródło informacji o poziomie redukcji śladu węglowego użytkownika liczonym jako uniknięte zużycie energii w kWh. Urządzenia firmy Ecnology sprzedawane pod nazwami Smart Optimizery ECOD są wyposażone w moduł analizy parametrów prądu Watt Optimizer Analytics. Czy wyniki pomiarów są wiarygodne? Ecnology ściśle współpracuje z KEZO Centrum Badawczym PAN – Konwersja Energii i Źródła Odnawialne. Dzięki tej współpracy technologia i urządzenia są dokładnie monitorowane i w sposób niezależny weryfikowane. To niestety rzadki i odważny przypadek poddawania się firmy technologicznej niezależnemu audytowi.

Chroniona patentem technologia w sposób efektywny energetycznie i ekonomicznie optymalizuje zużycie energii w wewnętrznej sieci energetycznej (po stronie klienta, za licznikiem prądu), ogranicza w sposób istotny zakłócenia harmoniczne oraz poprawia parametry w zakresie mocy biernej przy jednoczesnej sprawności przetwarzania prądu na poziomie 99,7%, co powoduje oszczędności związane ze zużyciem energii o gwarantowane 8%. Rozwiązanie to wprowadza nową jakość na rynku urządzeń optymalizujących energię dzięki dostarczeniu brakujących na ten moment funkcjonalności i realnego, weryfikowanego poziomu efektywności.

POLSKA A MIX ENERGETYCZNY

Polska mimo zauważalnych zmian na plus nadal jest w niechlubnej czołówce europejskiej w zakresie mixu energetycznego, w którym relacja wytworzenia 1 kW energii = emisji 0,7 kg CO2. Osią gana dzięki nowej technologii gwarantowana redukcja o 8% wszędzie tam, gdzie będą działać urządzenia, pozwoli znacząco zmniejszyć emisję CO2 w atmosferze. Na szczęście technologia oferuje urządzenia, dedykowane małym firmom jak i dużym zakładom przemysłowym a już niedługo domom jednorodzinnym. Wdrożono typy urządzeń o mocy od 20 kVA na fazę dla małych odbiorców do 220 kVA na każdą fazę dla największych podrozdzielni prądu w zakładach przemysłowych. Zbadano też kompatybilność i oddziaływanie urządzeń na systemy fotowoltaiczne, w zakresie ochrony przed zawyżonym napięciem sieci zewnętrznej i zanikami produkcji prądu z instalacji fotowoltaicznych w momentach zawyżonego napięcia powyżej 253 Volt. Generowana stabilizacja sieci pozwala na obniżenie bieżących kosztów eksploatacyjnych oraz co równie ważna a ze względu na czas mniej mierzalne znacząco przedłuży życie urządzeń elektrycznych.

OPTYMALIZACJA NIWELUJE STRATY

Prąd przesyłany w sieci zewnętrznej, zanim dotrze do urządzeń w sieci wewnętrznej użytkownika w Smart Optimizery ECOD lub Watt Optymizer Analytics, ulega optymalizacji i przechodzi do sieci wewnętrznej już na oczekiwanym poziomie. Zawyżone napięcie w sieciach wewnętrznych odbiorców prądu jest problemem, który został zauważony i zbadany przez wiele instytucji badawczych oraz firm na świecie. Związane jest z różnymi czynnikami, takimi jak nieodpowiednie ustawienia transformatorów w sieciach dystrybucyjnych, zmieniające się obciążenia, przewodzenie energii na długich dystansach oraz fluktuacje napięcia wynikające z niestabilności sieci. Prowadzi do skrócenia żywotności urządzeń, zwiększenia zużycia energii oraz wpływu na ich wydajność. Przykładem są żarówki, których żywotność może być znacznie skrócona przy zbyt wysokim napięciu; 10% wzrost napięcia to krótszy czas żywotności żarówek o 60% – dane pochodzą z analiz PKP.

POLSKA TECHNOLOGIA – LIDER OPTYMALIZACJI

Na rynku dostępne są różne rozwiązania mające na celu kontrolowanie napięcia w sieciach wewnętrznych, takie jak stabilizatory napięcia, autotransformatory. Ich wadą są straty energii związane z jej przekształceniem. Problemu tego nie ma Technologia Ecnology. Światowy rynek oferuje rozwiązania technologiczne, które pozwalają na regulację napięcia, natomiast charakteryzują się 5 razy większą masą i gabarytami. Porównując urządzenia o podobnej mocy do urządzeń oferowanych na rynku o zbliżonym charakterze, różnica jest diametralna; oto przykład dla urządzeń konkurencji o mocy 150 KVA na fazę – waga urządzenia wynosi 535 kg przy wymiarach: 720 mm x 1000 mm x 1700 mm, odpowiednie nieco większe urządzenie Ecnology Smart Optimizer ECOD 165 kVA waga wynosi 140 kg przy wymiarach – 400 mm x 400 mm x 800 mm. Ma to niebagatelne znaczenie podczas instalacji i montażu urządzeń w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Zdecydowaną zaletą optymalizatorów jest szeroki zakres mocy urządzeń, co pozwala na dobranie odpowiedniego modelu do konkretnej instalacji i potrzeb energetycznych klienta, zaspokajając jego indywidualne potrzeby.

Jak się dowiedzieliśmy produkcja dotychczas importowanych urządzeń Ecnology rusza wkrótce w Polsce. Zarząd spółki podjął tę decyzję ze względu na ogromne zainteresowanie dużych klientów sieciowych zarówno na rynku krajowym jak i UE i bliskiego wschodu. Trzymajcie kciuki za dynamiczny rozwój technologiii i jej ekspansję. Kciuki trzyma z wami inteligentnapolska.pl i planteta ziemia też.

https://inteligentnapolska.pl/2024/02/16/ecnology-polska-marka-optymalizacji-energetycznej/