Zarząd Ecnology Group S.A.

Michał Jaskowiak
Prezes Zarządu
Pan Michał Jaskowiak od 01.04.2021 współzałożyciel oraz Prezes Zarządu Ecnology sp. z o.o., firmy dystrybuującej opatentowane urządzenia Smart Optimizer ECOD optymalizujące zużycie energii elektrycznej na rynkach Europejskich oraz Bliskiego Wschodu.
Pan Michał Jaskowiak posiada bogate doświadczenie w branży energetycznej, jest Członkiem Zarządu podmiotów z grupy Ecnology uczestniczących w programach unijnych o profilach badawczo-rozwojowym oraz wdrożeniowym dla produktów pomiarowych oraz metod analitycznych pomiaru zużycia energii elektrycznej.
Pan Michał Jaskowiak jest ekspertem w dziedzinie analizy pomiarów oszczędności energetycznych dla produktów ESCO oraz w dziedzinie rejestracji danych w technologii Distributed ledger technology (DLT).
Andrew Charnosh
Wiceprezes Zarządu
Pan Andrii Charnosh to doświadczony lider biznesowy z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w sektorze energetycznym, specjalizujący się w technologiach oszczędzania energii.
Pan Andrii Charnosh ukończył Doniecki Narodowy Uniwersytet Techniczny na wydziale Zaopatrzenia elektrycznego przedsiębiorstw przemysłowych i miast, specjalność inżynier energetyk.
Rada nadzorcza

Piotr Piekarski
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Piekarski od 1995r jest Doradcą podatkowym, z dużym doświadczeniem w zakresie prawa podatkowego, gospodarczego. Założyciel i Prezes Zarządu biura rachunkowego
ACARTUS SA (dzisiejsza ECNOLOGY GROUP SA), w kwietniu 2011r. zadebiutowała naNewConnect. Założyciel i Prezes Zarządu spółki BROWAR JASTRZĘBIE SA. Zasiadał wlicznych Zarządach i Radach Nadzorczych.
Grzegorz Gałuszka
Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Gałuszka posiada bogate doświadczenie jako współzałożyciel i prezes zarządu w GLP sp. z o.o., innowacyjnym software house oraz jako prezes zarządu spółki INNOWACJE ROLNE sp. z o.o.Był również współzałożycielem i zasiadał w zarządach w spółkach związanych z rynkiem sharing-economy SimpliGO, SimpliBIKE, SimpliCAR, a także uczestniczył w podobnych projektach od ich powstania (np. Nextbike Polska).Zdobył doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi, tworzeniu oprogramowania oraz wdrażaniu innowacji w różnych sektorach.
Zdzisław Józef Balicki
Członek Rady Nadzorczej
Zdzisław Józef Balicki posiada ponad trzy dekady doświadczenia w zarządzaniu projektami, doradztwie strategicznym oraz w obszarze venture capital.
Jego specjalizacje obejmują:
– Innowacyjność i komercjalizacja projektów: Oceniał poziom innowacyjności projektów oraz możliwości ich komercjalizacji, projektował strategie rozwoju w celu wykorzystania potencjału rynkowego.
– Współpraca z kadrą kierowniczą: Pracował blisko z wyższą kadrą kierowniczą oraz zespołami wewnętrznymi, wspierając realizację i wdrażanie strategii rozwoju oraz planów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw.
– Międzynarodowe partnerstwa: Tworzył wspólne przedsięwzięcia z partnerami zagranicznymi, nadzorując procesy biznesowe w tego typu transakcjach.
– Zarządzanie funduszami: Zarządzał funduszami venture capital, opracowując procedury i polityki inwestycyjne, podejmując decyzje inwestycyjne oraz nadzorując spółki portfelowe.
– Budowanie sieci Aniołów Biznesu: Współtworzył sieć Aniołów Biznesu w Polsce, doradzając inwestorom i osobom poszukującym finansowania.
Kluczowe stanowiska i projekty:
– Task Management Sp. z o.o. (2010 – obecnie): Project Manager
– Polska Fundacja Przedsiębiorczości (2009-2013): Ekspert private equity, Główny Doradca ds. Transakcji Private Equity w Sieci Aniołów Biznesu AMBER oraz członek Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Kapitału Zalążkowego POMERANUS.
– INVENO Fundusz Venture Capital (2007-2008): Partner Zarządzający
– Market Dynamics International LLC (1995-2001): Partner Zarządzający/Project Manager
– Solidarność Chase DT Bank SA (1994): Wiceprezes Zarządu
Victor Boraks
Członek Rady Nadzorczej
Victor Boraks jest doświadczonym doradcą, posiadającym rozległą wiedzę i umiejętności wdziedzinie zarządzania projektami infrastrukturalnymi, negocjacji międzynarodowych orazplanowania strategicznego w sektorach energetycznym i zasobów naturalnych.
Posiada stopień B.Sc. z fizyki zdobyty na Uniwersytecie w Toronto oraz stopień LLB z prawa,specjalizując się w prawie podatkowym i handlowym, zdobyty na Uniwersytecie w Zachodnim Ontario. Jego kariera obejmuje kluczowe role w konsultingu, zarządzaniu strategicznym i koordynacji międzynarodowych konsorcjów, demonstrując zdolności doprowadzenia skomplikowanych projektów od koncepcji do realizacji. Jako były prezes i współzałożyciel Kanadyjskiej Izby Handlowej w Polsce, Boraks wykazał się wyjątkową zdolnością do budowania mostów międzykulturowych i wspierania międzynarodowego handlu. Pan Boraks pracował jako dyrektor ds. strategii i rozwoju w Consolidated Oil Services oraz koordynator konsorcjum z KBR, Shell i Thyssen Krupp, doradca dla Encana Corporation, największego producenta gazu i producenta gazu łupkowego w Kanadzie. PanVictor Boraks jest liderem i strategiem w dziedzinie globalnych projektów infrastrukturalnych i energetycznych.
Małgorzata Zarzycka
Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Zarzycka MBA, Specjalistka w Zakresie Zarządzania i Marketingu.
Absolwentka kierunku Marketing i Zarządzanie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz PWSFTv w Łodzi. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie jako producentka filmowo-telewizyjna, reżyserka, scenarzystka oraz copywriterka, w tym również w zakresie tworzenia treści do mediów społecznościowych.
Przez 5 lat była współwłaścicielką Agencji Reklamowej High Definition oraz butiku kreatywnego United, który był członkiem międzynarodowej sieci zrzeszającej prywatne agencje reklamowe z całego świata.
Dzięki połączeniu szerokiej wiedzy teoretycznej z bogatym doświadczeniem praktycznym, skutecznie zarządza projektami i zespołami, realizując różnorodne przedsięwzięcia w branży filmowej, telewizyjnej i reklamowej.
Rafał Musiał
Członek Rady Nadzorczej
Rafał Stanisław Musiał to doświadczony lider biznesowy z trzydziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami i działalności marketingowej, posiada dziesięcioletnie doświadczenie w sektorze energetycznym, specjalizuje się w technologiach oszczędzania energii.
Pan Rafał Stanisław Musiał ukończył Państwowy Moskiewski Instytut Stosunków Międzynarodowych, specjalizacja Azja Południowo-Wschodnia, Tajlandia.