Walne zgromadzenia akcjonariuszy

2023
I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA:
Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się dnia 19 maja 2023 o godzinie 11:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Damian Mojeścik i Andrzej Lipień S.C. przy ul. 11-Listopada 71 w Jastrzębiu-Zdroju
II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
III. Projekty uchwał
IV. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
V. PEŁNOMOCNICTWA:
•    Pełnomocnictwo - osoba fizyczna
•    Pełnomocnictwo - osoba prawna
VI. Sprawozdanie finansowe
VII. Sprawozdanie Zarządu
VIII. Opinia Biegłego Rewidenta
IX. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
2022
I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA:
Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się dnia 27 czerwca 2022 o godzinie 11:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Damian Mojeścik i Andrzej Lipień S.C. przy ul. 11-Listopada 71 w Jastrzębiu-Zdroju
II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
III. Projekty uchwał
IV. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
V. PEŁNOMOCNICTWA:
•    Pełnomocnictwo - osoba fizyczna•    Pełnomocnictwo - osoba prawna
VI. Sprawozdanie finansowe
VII. Sprawozdanie Zarządu
VIII. Opinia Biegłego Rewidenta
IX. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
2020
I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 o godzinie 12:30 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Damian Mojeścik i Andrzej Lipień S.C. przy ul. 11-Listopada 71 w Jastrzębiu-Zdroju
II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
III. Projekty uchwał
IV. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
V. PEŁNOMOCNICTWA:Pełnomocnictwo - osoba fizycznaPełnomocnictwo - osoba prawna
VI. Sprawozdanie finansowe
VII. Opinia Biegłego Rewidenta
VIII.SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
2017
I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 o godzinie 12:30 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Damian Mojeścik i Andrzej Lipień S.C. przy ul. 11-Listopada 71 w Jastrzębiu-Zdroju
II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
III. Projekty uchwał
IV. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
V. PEŁNOMOCNICTWA:Pełnomocnictwo - osoba fizycznaPełnomocnictwo - osoba prawna
VI. Sprawozdanie finansowe
VII. Opinia Biegłego Rewidenta
VIII.SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
2014
I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA:
Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się dnia 30 czerwca o godzinie 11 w Jastrzębiu-Zdroju.
II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA.
III. Projekty uchwał
IV. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
V. PEŁNOMOCNICTWA:Pełnomocnictwo fizycznePełnomocnictwo prawna
VI. Sprawozdanie finansoweOpinia Biegłego RewidentaRaport Biegłego Rewidenta
VII. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ