Kalendarium

2021
2020
2018
2017
1. Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku - 10 lutego 2017
2. Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku - 12 maja 2017
3. Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku -11 sierpnia 2017
4. Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku - 10 listopada 2017
5. Raport roczny za rok 2016 zostanie przekazany w dniu - 30 maja 2017
Terminy spotkań z inwestorami, analitykami w roku 2017:
30.10.2017 godz. 10:00
27.11.2017 godz. 10:00
2016
1. Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku - 12 lutego 2016
2. Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku - 12 maja 2016
3. Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku -12 sierpnia 2016
4. Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku - 12 listopada 2016
5. Raport roczny za rok 2015 zostanie przekazany w dniu - 30 maja 2016
Terminy spotkań z inwestorami, analitykami w roku 2016:
16 maj w siedzibie Spółki godz. 10.00
20 czerwiec w siedzibie Spółki godz. 10.00
12 września w siedzibie Spółki godz. 10.00
17 październik w siedzibie Spółki godz. 10.00