Produkcja, Dystrybucja, Wsparcie finansowe

Model biznesowy naszej firmy opiera się na trzech kluczowych filarach, które są fundamentem naszej działalności i strategii rozwoju. Każdy z tych filarów odgrywa niezastąpioną rolę w zapewnieniu naszym klientom innowacyjnych produktów oraz ich wsparciu na każdym etapie współpracy.


Model biznesowy naszej firmy został zbudowany na trzech kluczowych filarach, które razem tworzą solidną podstawę naszej działalności oraz strategii rozwoju. Osiągamy to poprzez skupienie się na produkcji chronionych patentowo urządzeń, dystrybucji na zasadach wyłączności oraz oferowaniu własnych produktów finansowych, które wspierają dystrybucję. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom innowacyjne produkty oraz wsparcie na każdym etapie współpracy.

1. Produkcja Chronionych Patentowo Urządzeń
Nasz pierwszy filar opiera się na produkcji urządzeń chronionych patentami, co gwarantuje ich unikalność i ochronę przed konkurencją. Realizowana jest przez podmioty z naszej grupy, co pozwala na pełną kontrolę nad jakością i efektywnością procesów produkcyjnych. W tym obszarze wyróżniają się produkty takie jak Smart Optimizer ECOD produkowany przez Feigin Electric Co Ltd w Bangkoku oraz Watt Optimizer Analytics realizowany przez Ecnology sp. z o.o. w Polsce. Inwestujemy w rozwój technologiczny, aby sprostać dynamicznie zmieniającym się potrzebom rynku.

2. Dystrybucja na Zasadach Wyłączności
W ramach drugiego filaru naszej strategii, Spółka Ecnology Group S.A. pełni rolę wyłącznego dystrybutora naszych urządzeń na obszarze Polski. Model dystrybucji opiera się na współpracy z podmiotami o silnej pozycji na rynku, w tym dystrybutorami energii i firmami specjalizującymi się w OZE oraz instalacjach klimatyzacyjnych. Dzięki takiej strategii budujemy silne, długoterminowe relacje z naszymi partnerami, zapewniając klientom dostęp do naszych produktów w sposób kontrolowany i zgodny z najwyższymi standardami jakości.


    3. Własne Produkty Finansowe jako Wsparcie Dystrybucji
    Trzeci filar to oferta własnych produktów finansowych realizowanych we współpracy z Ecnology Finance sp. z o.o., która obejmuje leasing fabryczny, wynajem długoterminowy, formułę ESCO oraz programy finansowe oparte o środki europejskie. Te elastyczne rozwiązania finansowania obniżają barierę wejścia dla klientów i ułatwiają decyzję o inwestycji w nowe technologie, budując zaufanie i satysfakcję.

    Ekspansja i Transfer Wiedzy
    Dodatkowo, zdobyte doświadczenie na polskim rynku oraz opracowane modele finansowania sprzedaży zostaną udostępnione spółkom na rynkach krajowych w Unii Europejskiej.
    Przekazanie know-how wraz z prawem do wyłącznej dystrybucji będzie realizowane w zamian za akwizycję pakietów kontrolnych w spółkach działających na tych rynkach, co umacnia naszą pozycję i sprzyja dalszemu rozwojowi.