Rozbudowa i konsolidacja zespołów ludzkich

Ecnology Group S.A. prowadzi proces rozbudowy i konsolidacji zespołów ludzkich w obszarach dystrybucji urządzeń optymalizujących zużycie energii elektrycznej oraz realizacji zadań badawczo-rozwojowych, które są kluczowe dla rozwoju funkcjonalności urządzeń Smart Optimizer ECOD.

Jak budujemy silne zespoły poprzez konsolidację i współpracę?

Unikalne rozwiązania technologiczne wymagają profesjonalnej i efektywnej dystrybucji, dlatego nawiązujemy współpracę ze specjalistami oraz podmiotami, które wspólnie z nami budują silną pozycję na rynku naszej Grupy.

Dla przedsiębiorstwa technologicznego kluczowe znaczenie ma zaangażowanie w inicjatywy badawczo-rozwojowe. Nasza współpraca z Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (KEZO PAN), będącym oddziałem Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, otwiera nowe perspektywy rozwoju. KEZO PAN, specjalizujące się w konwersji energii ze źródeł odnawialnych, doskonale komplementuje nasze przedsięwzięcia.

    Konsorcjum z KEZO PAN umożliwia nam rozwój technologiczny i skorzystanie z finansowania europejskiego na badania naukowe i działalność rozwojową. To centrum oferuje nie tylko wsparcie naukowe i technologiczne, ale również pełni rolę ważnego czynnika wpływającego na rozwój regionu Mazowsza, północy kraju oraz całej Polski w zakresie energii odnawialnej.
    Naszym zamierzeniem jest wykorzystanie ekspertyzy i zasobów badawczych KEZO PAN w ramach wspólnych projektów konsorcjalnych, aby stworzyć nowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne, które wzbogacą naszą ofertę i umocnią naszą pozycję rynkową. Współpraca jest kluczowym elementem naszej strategii długoterminowego wzrostu i innowacyjności.