Strategie rozwoju i wzmacniania pozycji rynkowej

W naszej strategii rozwoju kładziemy nacisk na budowanie trwałych wartości oraz wzmacnianie pozycji naszej spółki poprzez szereg skoordynowanych działań i inicjatyw.

Jakie kroki podejmujemy, aby budować trwałe wartości i wzmacniać naszą spółkę?

Dynamicznie rosnąca sprzedaż produktów jest efektem korzystania z przywileju wyłącznej dystrybucji innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które są chronione patentowo.Te rozwiązania nie tylko nie mają konkurencji na krajowym rynku, ale także na rynkach międzynarodowych.Dzięki temu, nasza firma może skutecznie zwiększać sprzedaż i utrzymywać dominującą pozycję na rynku.

Zajmowanie pozycji współwłaścicielskich w spółkach na rynkach zewnętrznych w państwach Unii Europejskiej, w ramach pakietów kontrolnych tych spółek, jest realizowane dzięki przekazywaniu wypracowanego know-how w zakresie dystrybucji urządzeń oraz wspierających dystrybucję produktów finansowych, przy jednoczesnym przekazaniu praw do dystrybucji na warunkach wyłączności.

    Rozwój produktów w zakresie ich funkcjonalności oraz zastosowań w nowych segmentach rynku energetycznego opiera się na współpracy z renomowanymi instytucjami naukowymi w ramach programów europejskich.

    Sprzyjające warunki zewnętrzne dla Naszego biznesu, promowane w państwach Unii Europejskiej, obejmujące takie zagadnienia jak energooszczędność, redukcja śladu węglowego oraz demokratyzacja dostępu do danych użytkowników urządzeń.

    Nasza technologia to także system monitoringu oraz zapisu danych, umożliwiający rejestrowanie generowanych przez urządzenia oszczędności, odczyt oraz rejestrację parametrów prądu oraz jego zużycia.